PROIECTE DE CERCETARE LA CODIPO

  La CODIPO proiectele de cercetare îmbină interesele de cercetare instituționale cu teme de cercetare individuale sau de grup. Cele mai multe proiecte sunt fie desfășurate în cadrul unor granturi de cercetare, fie în cadrul școlii doctorale. Proiectele în derulare sunt prezentate aici. Temele proeminente de cercetare la momentul actual sunt: problemele publice, memoria colectivă ca problemă publică, diaspora și construcția publicului diasporic. Proiectele care au finanțare prin granturi de cercetare sunt prezentate aici. În arhivă sunt prezentate proiecte deja finalizate, finanțate prin granturi de cercetare și la care au participat membri ai laboratorului.

  News Mediere si mediatizare în memoria cinematică a comunismului românesc
  Proiect câștigat în cadrul competiției interne de granturi pentru tinerii cercetători organizată de Școala Națională de Studii Politice și Administrative, prin intermediul Centrului de Cercetare în Comunicare.

  Coordonator proiect: Lector univ. dr. Mălina Ciocea
  Cercetători: Lector univ. drd. Alexandru Cârlan
  Doctorand Saiona Stoian
  Prof. univ. dr. Camelia Beciu (profesor expert-consultant)

  Obiectivul general al acestui proiect constă în investigarea proceselor de mediere a memoriei prin tehnologii şi practici cinematice, în contextul relaţiei dialectice dintre mediere şi mediatizare. Ne propunem o analiză a variilor genuri cinematografice (documentarul despre perioada istorică a comunismului, filmul de ficţiune şi filmul de artă) ca tipuri de mediere şi angajament cu trecutul, pentru a înţelege cum funcţionează aceste dispozitive ale medierii şi modul în care medierea încorporează reflexiv procesele de mediatizare a istoriei. Un obiectiv derivat al acestui proiect constă în investigarea contribuţiei cinema-ului la constituirea memoriei culturale cu privire la perioada comunistă din România şi la dinamica politicilor memoriei în sfera publică românească, pentru a evidenţia relaţia dintre identitatea constituită prin re-memorare şi procesele de legitimare publică a construcţiei memoriei.
  Caracterul interdisciplinar al proiectului este unul pronunţat, întrucât:
  a. pune în conexiune trei domenii stiinţifice la rândul lor marcat interdisciplinare: studii media, studii culturale şi studii ale memoriei;
  b. presupune elaborarea unui instrument metodologic ce îmbină analiza critică a discursului, analiza multimodală a filmului (din semiotica socială), teoria critică (mai ales Şcoala de la Frankfurt), şi teoria retorică a genurilor (pentru discutarea genului filmic).
  Aria empirică de investigaţie o constituie în principal producţii cinematografice recente, care tematizează perioada istorică a comunismului din România, aparţinând unei eterogenităţi de genuri cinematografice.
  Metodologia presupune instrumente specifice analizei de discurs, şi anume:
  a. O analiză de semiotică multimodală pentru a evidenţia modul în care semnificaţia despre trecut este produsă mobilizând diversele resurse de semnificare ale mediumului cinematic;
  b. O analiză critică a discursului pentru a evidenţia modul în care filmul produce şi reproduce relaţii sociale în raport cu o alteritate din trecut;
  c. O analiză pragmatică a poziţiilor ilocuţionare şi perlocuţiilor filmice pentru a evidenţia solicitarea empatiei audienţei şi discuta critic modul în care diversele genuri cinematografice acţionează ca tip de angajare cu trecutul;
  d. Analiza generică, pentru a evidenţia modul în care convenţiile genului funcţionează ca dispozitive specifie de mediere.

  O prezentare detaliată a proiectului poate fi consultată aici (pdf, în fereastră nouă) .